Terapia kmeňovými bunkami placenty
  
 
 
Čo je terapia kmeňovými bunkami?
 
Terapia kmeňovými bunkami je liečebná metóda, ktorá bezpečne a efektívne spomaľuje starnutie a je rýchlou pomocou pri opätovnom nadobudnutí zdravia, vitality a fyzickej sily. Preto nie je prekvapujúce, že narastá množstvo užívateľov liečby kmeňovými bunkami.
 
Základnú teóriu liečby kmeňovými bunkami zaznamenal v 16. storočí lekár Paracelsus, ktorý napísal: „Srdce lieči srdce, pľúca liečia pľúca, slezina lieči slezinu, rovnaké lieči rovnaké.“ Paracelsus spolu s ďalšími lekármi tých čias verili, že najlepším spôsobom ako vyliečiť chorobu je konzumácia živých tkanív, aby sa obnovili a revitalizovali choré a zostarnuté orgány. Pre modernú klasickú medicínu prestali mať tieto metódy zmysel. Teraz sa na liečbu využívajú chemické látky a liečebné metódy pomocou živých procesov sa zastavili. Zatiaľ čo chemické látky a lieky sú účinné iba ak sú v tele metabolicky rozložené, terapia kmeňovými bunkami má dlhotrvajúci efekt, lebo stimuluje samouzdravujúcu a revitalizujúcu silu nášho organizmu.
 
Lekári, ktorí používajú terapiu kmeňovými bunkami veria, že táto terapia je podobná transplantácii orgánov a umožňuje nahradiť staré bunky novými.
 
V Európe je efektívnosť liečby kmeňovými bunkami široko akceptovaná. Napríklad v Nemecku viac ako 5 000 lekárov pravideľne podáva svojim pacientom kmeňové bunky formou injekcií. Veľké množstvo týchto injekcií je hradené nemeckými zdravotnými poisťovňami. Od polovice 50 – tych rokov minulého storočia bolo niekoľko miliónov pacientov z celého sveta liečených injekciami s kmeňovými bunkami.
 
Ako funguje terapia kmeňovými bunkami?
 
Uvedomme si, že terapia kmeňovými bunkami sa používa každý deň na celom svete. Transfúzia krvi a transfúzia rôznych iných komponentov krvi, ako sú červené krvinky, biele krvinky a krvné doštičky sú vlastne formy terapie kmeňovými bunkami, ktoré sú široko akceptované. Menej rozšírená je implantácia buniek z tímusu /detskej žľazy/, ktorú uznávajú aj lekárske kapacity.
 
Terapia kmeňovými bunkami je injekčná implantácia suspenzií kmeňových buniek zo zvierat /z ich plodov alebo tkanív mláďat/ a fyziologického roztoku a vďaka novým pokročilým technológiam aj perorálne užívanie kmeňových buniek, ktoré boli vysušené zmrazením.
 
Nikto presne nevie, ako terapia kmeňovými bunkami funguje. V podstate terapia kmeňovými bunkami je transplantácia orgánu, ale namiesto ozajstnej transplantácie orgánu transplantujete bunky v orgáne. Transplantované bunky sa postarajú o revitalizáciu orgánu s ktorým korešpondujú.
 
Aké sú benefity terapie kmeňovými bunkami?
 
Terapia kmeňovými bunkami je účinná v nasledujúcich pripadoch: celková strata životnej sily; fyzické a duševné vyčerpanie; zotavovanie sa po chorobe; predčasné starnutie; známky degenerácie mozgu, srdca, obličiek, pľúc, pečene a tráviacich orgánov; nedostatok motivácie a zhoršenie mentálnej výkonnosti; oslabenie imunitného systému; artritída a iné degeneratívne ochorenia spojivových tkanív; znížená funkcia endokrynných žiaz; problémy s menopauzou; Parkinsonová choroba; chronická bolesť; migréna; bolesti hlavy; neuralgia; bolesti chrbtice; ischias; arterioskleróza mozgu, srdca a obehového systému.
 
Terapia kmeňovými bunkami úspešne obnovuje a predlžuje mladosť. Lekári, ktorí používajú kmeňové bunky, vidia ako sa ich pacientom zlepšuje pružnosť kože a pokožky, ako sa im zvyšuje vitalita, vracia sa im mladícky optimizmus a energia a ako sa im rapídne odstraňujú neduhy starnutia.
 
 
 
Krabička kmeňových buniek (box) obsahuje 60ks kmeňových buniek. Objednáva sa 1 set, ktorý pozostáva zo 7 krabičiek (boxov). Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať